(123)456 7890 [email protected]

Feast (สหรัฐอเมริกา 2549)

ภาพยนตร์เรื่อง Zero-star เป็นภาพยนตร์สายพันธุ์ที่หายาก หนังใหม่ และน่ากลัวซึ่งรับประกันว่าคำแนะนำเป็นเพียงทางเลือกแทนความทุกข์ทรมาน การนั่งอยู่ในโรงละครซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของอาการท้องร่วงในโรงภาพยนตร์ทำให้เกิดการชักเย่อที่น่าสงสัยภายในผู้ชม

Read More